Select Language: TR EN

Kamu İhale Kanunu kapsamında ilan edilen ihalelere Türkiye genelinde katılmak sureti ile Türkiye Kamu Hastaneleri Birliği , Üniversite Hastaneleri, Özel Hastaneler ve T.C. Sağlık Bakanlığına bağlı tüm sağlık kuruluşlarına ilaç temini hizmetini vermek üzere faaliyet göstermektedir.